Förstudie och Genomförande

Förstudie

"Jag vill ha en nulägesbild och råd kring hur vi själva skall göra för att få ordning på verksamheten"

- En situationsanpassad nulägesanalys med robusta lösningar och konkret handlingsplan, så att ni själva kan ta vid är vad vi erbjuder.

- Prissätts till fast pris.

Projektet innehåller:

  • Nuläge
  • Handlingsplan

Förstudie och genomförande

"Vi behöver hjälp med att finna rätt väg. Dessutom så vill vi att ni hjälper oss med att få det att hända också"

- Vi utgår i nulägesanalysen ovan och coachar och stöttar ert team tills att handlingsplanen är helt implementerad.

- Här erbjuder vi fastpris med inslag av rörlig timdebitering efter era förutsättningar.

Projektet innehåller:

  • Nuläge
  • Handlingsplan
  • Design
  • Implementation
  • Selector Review

Selector Solutions

Med över 25 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss