Interimslösningar

"Vi har kört fast med vårt omställningsprojekt. Vi har inte rätt resurser. Kan ni hjälpa oss?"

- Här erbjuder vi kompletta interimslösningar där vi utför hela lösningen; på strategisk, taktisk och operativ nivå.

- Vi erbjuder ett situationsanpassat pris.

Selector Solutions

Med över 25 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss