SELECTOR SOLUTIONS GENOMFÖRDE BERGSALAGRUPPENS 3PL UPPHANDLING

Bergsalagruppen anlitade Selector Solutions konsulter för att genomföra analys och upphandling av 3PL lösningar, för ett antal av gruppens bolag.

BUSINESS CASE

Bergsalagruppen som bland annat består av ett antal distributionsbolag inom spel, hemelektronik och leksaker för den nordiska och baltiska marknaden hade under en längre tid velat hitta stordriftsfördelar i en mer anpassad distributionslösning. Frågan var dock i vilken ända man skulle börja. Hur skulle respektive distributionsbolag kunna fungera i en gemensam lösning? Hur skulle spelbolagens spelsläpp kunna korrelera med leksaksbolagens säsongstoppar, olika orderkaraktär, både inbound och outbound? Skulle 3PL kunna vara en bra lösning? Eller egna lager? En eller flera aktörer? Vilka aktörer? Hur upphandla?

VALET FÖLL PÅ SELECTOR SOLUTIONS

Ja, frågorna var många när Selector Solutions mötte Bergsalagruppen under de första mötena. Precis som i övriga liknande business case genomförde Selector Solutions därför en djup och bred analys för att visa på skillnader, men också likheter i bolagens logistikkaraktärer. Allt summerades i en tydlig kravframställan och RFQ.

Genom Selector Solutions breda kontaktnät valdes en bruttolista ut för medverkan i upphandlingen. Därefter, med hjälp vedertagna modeller, genomgång av lösning, tjänster, kommersiella och legala villkor. Tillslut ett fåtal aktörer kvar. Lösningsbeskrivning hos respektive aktör, avtalsförhandling jämte kontrakt.

Valet föll på Aditro Logistics i Viared, Borås för merparten av bolagen samt DB Schenker i Tampere, Finland för ett av de finska bolagen. Därefter utrullning, implementering och intrimning där Bergsala i skrivande stund har implementerat ungefär hälften av bolagen i lösningarna.

- ”Vi valde att anlita Selector Solutions för att bistå oss i vårt strategiskt viktiga beslut", säger Owe Bergsten på Bergsalagruppen. "Selector Solutions har under en tid genomfört en djuplodad analys för att få en effektiv och framtidssäkrad logistik för alla våra bolag. Vi landade i att en 3PL-lösning var rätt för oss," fortsätter Owe Bergsten.

- ”Både vi och Selector Solutions ville gå brett i upphandlingen av tjänsterna", säger Anders Maiqvist på Bergsalagruppen. "Syftet var att både säkerställa kvalitet samt kostnadseffektivitet och att samtidigt garantera att vi får en partner för framtiden. Efter en längre utvärderingsprocess föll valet på två lösningar, en hos Aditro Logistics gällande merparten av våra nordiska bolag och DB Schenker för ett av våra finska bolag", avslutar Anders Maiqvist.

- ”Det har varit en spännande och väl utförd upphandling med tydlighet genom hela upphandlingsarbetet. Nu är första steget att säkra en effektiv flytt och uppstart av kunden", säger Lars Nordlander, CMO på Aditro Logistics.

OM BERGSALAGRUPPEN

Bergsala AB grundades 1976 och ingår sedan 2012 i koncernen Bergsala Holding AB. Bergsala Holding distribuerar spel, hemelektronik och leksaker i hela Norden och Baltikum. Koncernen omfattar ett 15-tal bolag och förutom operationell drift av nordiska distributionsbolag investerar koncernen också i utveckling av videospel samt brädspel.

www.bergsala.se

Selector Solutions

Med över 25 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss