Affärsidé

"Selector Solutions management- och verksamhetskonsulter tillför handfast och konkret hjälp till företag med stora varuflöden.

Vårt förhållningssätt är engagerat och proaktivt, där vi tar ansvar för, leder och utvecklar kritiska förändringsprojekt inom varuförsörjande företags komplexa arena."

Selector Solutions

Med över 25 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss