Våra konsulter kommer från verkligheten!

Fredrik Wester

Fredrik har närmare 20 års erfarenhet kring företag med stora varuflöden (wholesale, partihandel, distribution, trading). Han har haft de flesta operativa roller vilket har gett honom en bred förståelse för företagandets alla utmaningar. Rent specifikt har Fredrik jobbat på lager, som inköpare, inköpschef, Supply Chain Manager, säljare, en rad personalansvar, konsultchef och seniorkonsult samt VD i en rad företag. Både i traditionella anställningar men också via interimslösningar. Dessutom har Fredrik suttit med i olika styrelser genom åren. Både som styrelseordförande, styrelsemedlem samt adjungerad.

I grunden har Fredrik även en bred akademisk bas att utgå ifrån. Både i en traditionell civilekonomexamen samt i en examen inom Supply Chain och Logistik. Båda från Handelshögskolan i Göteborg.

Fredrik har de senaste 10 åren drivit en rad framgångsrika omställningsprojekt för olika företag där den gemensamma nämnaren ofta är stora varuflöden.

Specialistområde: Grossist och Distributions-
verksamhet, e-handel, Omnichannel,
Change Management, Supply Chain, Analys, 
Upphandling (3PL/transport), Projektledning,
WMS, Rörelsekapital, Kassaflöde och Utbildning.

Ahdrian Albers

Anders Mesch

Anders har bred operationell och akademisk erfarenhet och kunskap inom logistikens alla delar med huvudfokus på inköp, försäljning och ständiga förbättringar i försörjningskedjan. Bred internationell erfarenhet från verksamhet i Östeuropa, Centraleuropa, Kina och APAC.

Anders har över 30 års yrkeserfarenhet inom logistikbranschen med ledande befattningar inom transport, lager, tredjepartslogistik, sjöfrakt, flygfrakt med världen som arbetsfält. Huvudsakliga ansvarsområden har varit inom inköp, affärsutveckling, internationalisering och försäljning.

Claes Olsson

Claes har närmare 30 års erfarenhet av lager- och logistik på flera nivåer. Huvudinriktning på flöden-, organisation och utveckling. Genom att ha arbetat som lagermedarbetare, Lagerchef, Logistikutvecklare och Logistikchef har Claes fått förmånen att arbeta med logistikflödet ur flera perspektiv. Han har ansvarat för organisationer mellan 20 till 250 medarbetare.

Erfarenhet från FMCG, däribland Läkemedel-, Livsmedel-, Paket- och Möbellogistik.
Claes har också ansvarat för Fastigheter och Transportavdelningar under sin tid som Logistikchef.
Stark på att leverera resultat, trivs med att utveckla människor och flöden så att de båda levererar bättre resultat. Står för faktabaserade beslut och ett tydligt ledarskap.

25 års erfarehet av effektiv lagerhantering, varav de senaste 15 åren i ledande roller. Specialistområde: 3PL, Lagerhantering, Automation, Transporter, Förpackningar, Anläggningsutrusning, Ledarskap och LEAN implementation.


Dessutom har vi även samarbetspartners inom angränsande områden, till exempelvis skräddarsydda transportlösningar, HR konsulter, affärssystemsleverantörer, webbshopleverantörer och lagerutrustningsföretag som vi kan använda oss av när det behövs för att tillgodo se era behov. Vårt mål är att tillsammans med er utveckla ert företag, utan suboptimeringar, oavsett om utvecklingen sker i små delprocesser eller i affärsområdesövergripande projekt, på ledningsnivå eller hos den operativa personalen.

När ni vill ha effektiva företag - helt enkelt!

Selector Solutions

Med över 25 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss