Durable Scandinavia möter tillväxt med effektiv logistik

Durable Scandinavia har anlitat Selector Solutions för att genomlysa företagets Supply Chain verksamhet med fokus på en stundande utbyggnad av dess lager i Vallentuna. Med Selector Solutions som partner har Durable kunnat kartlägga sina processer och finna lösningar för att möta dess kommande tillväxt.

Om Durable Scandinavia

Durable Scandinavia ingår i den internationella koncernen Durable GMBH. Durable har en global Supply Chain organisation med säte i Tyskland, men det svenska dotterbolaget ansvarar för distributionen på den svenska marknaden.

Durables produkter säljs via bl.a. kontorsfackhandeln med aktörer såsom RKV och Staples, men även hos aktörer såsom Clas Ohlson. Bolaget omsätter 63 MSEK (2011).

Business Case

Durable växte kraftigt med ett mer skrymmande sortiment som följd. Sortimentet visade god lönsamhet, men Durable var tvugna att få reda på hur mycket de logistikrelaterade konstaderna skulle påverkas. Inte minst då en ny lagertillbyggnad verkade vara ett krav.

- Vi ville utreda hur en tillbyggnad av vårt befintliga lager skulle se ut. Eller var det så att ett ändrat utseende skulle innebära att dagens byggnad kunde räcka de kommande åren? För att kartlägga detta var vi tvungna att ta hjälp utifrån, säger Urban Martell, VD på Durable Scandinavia.

Durables Business Case var att utreda hur byggnaden skulle utformas samt om ett ändrat utseende skulle påverka beslutet om utbyggnad. Fungerade skissen från arkitekten för Durables verksamhet? Och kanske mest intressant, fanns det en bärighet i en utbyggnad kopplat till intjäningsförmågan på det nya sortimentet?

Valet blev Selector Solutions

- Vi var i kontakt med ett antal aktörer, men valde Selector Solutions. Mycket på grund av det goda arbetet de gjort för kolleger i branschen samt den praktiska erfarenhet de besitter, säger Urban.

- Lösningen för Durable inkluderade nulägesanalys över flöden, leverantörer, produktportföljer, kundstruktur samt kartläggning av dagens lagerutformning. Arbetet resulterade i olika handlingsalternativ för Durable avseende utformning av byggnad, ekonomiska kalkyler, design av utrustning och inredning, flödesoptimering samt andra närbesläktade åtgärder, säger Fredrik Wester, VD på Selector Solutions.

Då tidshorisonten fram till beslut vad tight var Selector Solutions snabbt på plats där metoden som användes hade inslag av workshops, kvalitativa och kvantitativa datainsamlingar. Projektgruppen hade en tvärfunktionell sammansättning.

Förutom en analys över hur en utbyggnad skall se ut och när i tiden den borde genomföras fick Durable en rad olika förbättringsområden att arbeta med för att höja sin produktivitet, servicegrad och fyllnadsgrad.

- Vi fick en omfattande dokumentation om vilka åtgärder vi skulle genomföra. Dels på ett övergripande plan för att kunna fatta rätt beslut om en utbyggnad, dels på en mer detaljerad nivå som vi senare utvecklat vår verksamhet ifrån. Dessutom var Selector Solutions ett stöd vid implementationen för den tyska Supply Chain organisationen. Vi är mycket nöjda med resultatet och kan varmt rekommendera andra företag som vill utveckla sin Supply Chain att kontakta Selector Solutions, avslutar Urban Martell.

Mer info: www.durable.se

Selector Solutions

Med över 20 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss