ISOLDA HÖJER PRODUKTIVITETEN OCH SÄNKER PERSONALKOSTNADEN

BUSINESS CASE

Isolda hade tydlig växtvärk med ett svällande sortiment som ställde krav på större lokaler. Dessutom så var en av Isoldas USPar ”att ta order sent på kvällen” i farozonen, då inhyrda för att kunna leverera sina SLA höll på att knäcka lönsamheten. Valet stod mellan att bygga ut anläggningen eller investera i platsbesparande, men även produktivitetshöjande lösningar.

Efter utredning så stod det klart att effektiva hissautomater (Kardex Remstar), skräddarsydda transportbanor, lådresare och skräddarsytt WMS var långt mycket kostnadseffektivt än att bygga ut. Trots avkastning på utbyggnad. Efter projektet som tog ca 18 månader så kunde företagsledningen konkludera på att produktiviteten hade gått upp ca 25% samtidigt som flödena kunde jämnas ut. Fyllnadsgraden hade också ökat med ca 100%. Allt sammantaget gjorde att företaget kunde minska lagerpersonalen med ca 40%. Anläggningen som Isolda utvecklade är även kallat Selector Logistik.

Anläggningen beskrivs bäst med följande film.
https://www.youtube.com/watch?v=phk4uQVgRt4

OM ISOLDA AB OCH SELECTOR LOGISTIK AB

Isolda AB grundades 1988 av Henrik Osvald och är ett nordiskt handelshus med produkter och tjänster för konsument- och kontorsmarknaden. Med en omfattande portfölj av starka konsumentvarumärken i segmentet livsstil, musik och sport, samt tjänster och produkter inom kontors- och datatillbehör, har bolaget idag en bas omfattande över 3000 kunder.

Selector Logistik AB, med ett 4000 m2 stort modernt och automatiserat lager vid Torsvik i Jönköping, hanterar Isoldas pack- och logistikarbete och levererar även dessa tjänster till externa företag, så kallad tredjepartslogistik. Läget är ett av Sveriges ur logistikhänseenden absolut bästa.

Isolda AB och Selector Logistik ingår i Ambia trading Group (publ)

Selector Solutions

Med över 20 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss