Ännu en transportupphandling genomförd!

Selector har återigen orkestrerat anpassade transportlösningar för större partihandlare.

Förutom för uppdragsgivaren traditionella lösningsinslag har lösningen även kryddats för att möta morgondagens kundkrav.

Selector Solutions

Med över 25 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss