Vi tror att du har utmaningar i ditt varuflöde!

Har du hittat hit så tror vi att ditt bolag har utmaningar i sitt varuflöde. Det kan så klart te sig lite olika.

Antingen så har du fin tillväxt i din verksamhet, men med begränsningar i resurser, logistik, inköpsbeteenden, svällande sortiment, svajig leveransprocess och vinster som tenderar att hamna i en allt större balansräkning (ofta kundfordringar och lager).

Eller så har ditt bolag halkat efter, där du ställs inför en nödvändig down sizing.

Lugn vi hjälper dig att anpassa din kostym efter rådande omständigheter!

Selector Solutions

Med över 25 års praktisk erfarenhet från företag med stora varuflöden är vi rätt partner för dig i ditt nästa projekt.

Våra uppdragsgivare har bland annat uppnått en mer kapitalrationell balansräkning, effektivare Supply Chain med högre servicegrad ut till kund, högre produktivitet i sin verksamhet samt tillväxt via marknadsanpassade lösningar för MultiChannel eller OmniChannel.

Frågor eller funderingar?

Kontakta oss